informacija dėl Žibininkų III telkinio smėlio išteklių dalies SPAV atrankos

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL KRETINGOS RAJONO ŽIBININKŲ III TELKINIO SMĖLIO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: UAB „Vakarų statybos grupė“, įm. kodas 303386268, Vėžių g. 14-1, LT-00186 Palanga, tel. 8-670-397-81, el. paštas: vakarustatyba@gmail.com

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: zemetvarkos.sprendimai@gmail.com

Plano pavadinimas: Kretingos rajono Žibininkų III telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas bei pasiūlymus dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Vakarų statyba“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.)

Sprendimas: https://drive.google.com/open?id=15_PNUhicb_SEhcnSixzzhaQfJXvE_hiL