INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL RADVILIŠKIO RAJONO VERDULIŲ III SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL RADVILIŠKIO RAJONO VERDULIŲ III SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

 

Planavimo organizatorius: UAB „Šiaulių plentas“, įm. kodas 244693070, Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai, tel. 8 41 540601, faks. 8 41 540608, el. paštas: info@splentas.lt

 

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: zemetvarkos.sprendimai@gmail.com.

 

Plano pavadinimas: Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planas

 

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

 

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas bei pasiūlymus dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

 

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Šiaulių plentas“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val.

 

Skelbimas

Sprendimas