INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TELŠIŲ RAJONO GETAUTĖS SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL TELŠIŲ RAJONO GETAUTĖS SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: UAB „Berska“, įm. kodas 300072337, Vieštovės g. 49, LT-90102 Vieštovėnų k., Plungės r.

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: zemetvarkos.sprendimai@gmail.com.

Plano pavadinimas: Telšių rajono Getautės smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas bei pasiūlymus dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Berska“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val.

Sprendimas

Įvertinimo pažyma