INFORMACIJA APIE BAIGIAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ MAŽONŲ II SMĖLIO TELKINIO

INFORMACIJA APIE BAIGIAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, skelbiamas papildomas susipažinimas su Tauragės rajono Mažonų II smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo planu

 

Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2022 m. kovo 14 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. 1-94

 

Planavimo organizatorius: UAB „Mažonų karjerai“, įm. kodas 302927589, Ceikiškės k. 5, Ceikiškės k., LT-72138 Tauragės r., tel.: 8-686-67589, el. paštas: mazonukarjerai@gmail.com

 

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: zemetvarkos.sprendimai@gmail.com

 

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

 

Planavimo uždaviniai:

  • suplanuoti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui žemės sklypuose kad. Nr. 7735/0003:228, 7735/0003:85, 7735/0003:84 ir 7735/0003:202;
  • žemės sklypams kad. Nr. 7735/0003:228, 7735/0003:85, 7735/0003:84 ir 7735/0003:202 nustatyti pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos);
  • pagal poreikį atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras;
  • nurodyti žemės sklypams taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas karjero eksploatacijos metu ir po jos;
  • suprojektuoti kapitalinius, nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbus karjere;
  • numatyti žaliavos transportavimo ir karjero vidaus kelius;
  • nustatyti reikalavimus karjero darbų saugiam vykdymui;
  • numatyti žemės sklypų kad. Nr. 7735/0003:228, 7735/0003:85, 7735/0003:84 ir 7735/0003:202 naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą po karjero rekultivavimo.

 

Susipažinimo su parengtu naudojimo planu tvarka: susipažinti su parengtu naudojimo planu galima nuo 2022 m. birželio 2 d. iki 2022 m. birželio 15 d. imtinai, UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ patalpose Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val., kontaktinis asmuo – Pranas Paplauskas, tel. 8 610 63653, el. p. zemetvarkos.sprendimai@gmail.com arba planavimo organizatoriaus tinklapyje www.zemetvarkossprendimai.lt, Lietuvos geologijos tarnybos interneto tinklapyje (www.lgt.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-VT-77-22-234.

 

Parengto specialiojo plano ekspozicija (susipažinimui eksponuojamas teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys, kuris pasiekiamas ir nuotoliniu būdu, aukščiau nurodytuose tinklapiuose) numatoma nuo 2022 m. birželio 2 d. iki 2022 m. birželio 15 d. imtinai Tauragės r. sav., Mažonų seniūnijos patalpose, adresu Tujų g. 13, Mažonų k., Mažonų sen., Tauragės r. sav.

 

Viešas svarstymas vyks 2022 m. birželio 16 d., 16:00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimas į tiesioginę vaizdo transliaciją paspaudus žemiau pateiktą nuorodą:

 

https://teams.live.com/meet/9498110360361  

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus, pastabas dėl parengto naudojimo plano galima raštu planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui iki viešo svarstymo pabaigos aukščiau nurodytais kontaktais.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus nebuvo atsižvelgta parengtame naudojimo plane, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

 

Pagrindinis brėžinys