INFORMACIJA APIE BAIGIAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ PAKUMPRIO SMĖLIO TELKINIO

INFORMACIJA APIE BAIGIAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, skelbiamas susipažinimas su Prienų rajono Pakumprio smėlio telkinio išteklių dalies naudojimo plano sprendiniais

 

Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2022 m. balandžio 25 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. 1-166

 

Planavimo organizatorius: UAB „Smėlynas“, įm. kodas 304516095, Vienybės g. 16A, Garliava, LT-53238

 

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: zemetvarkos.sprendimai@gmail.com.

 

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

 

Planavimo uždaviniai:

  • suplanuoti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui žemės sklypuose kad. Nr. 6910/0002:99, 6910/0002:506, 6910/0002:507 ir 6910/0002:509;
  • žemės sklypams kad. Nr. 6910/0002:99, 6910/0002:506, 6910/0002:507 ir 6910/0002:509 nustatyti pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos);
  • pagal poreikį atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos procedūras;
  • nurodyti žemės sklypams taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas karjero eksploatacijos metu ir po jos;
  • suprojektuoti kapitalinius, nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbus karjere;
  • numatyti žaliavos transportavimo ir karjero vidaus kelius;
  • nustatyti reikalavimus karjero darbų saugiam vykdymui;
  • numatyti žemės sklypų kad. Nr. 6910/0002:99, 6910/0002:506, 6910/0002:507 ir 6910/0002:509 naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą po karjero rekultivavimo.

 

Susipažinimo su parengtu naudojimo planu tvarka: susipažinti su parengtu naudojimo planu galima nuo 2022 m. spalio 24 d. iki 2022 m. lapkričio 8 d. imtinai, UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ patalpose Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val., kontaktinis asmuo – Pranas Paplauskas, tel. 8 610 63653, el. p. zemetvarkos.sprendimai@gmail.com arba planavimo organizatoriaus tinklapyje www.zemetvarkossprendimai.lt, Lietuvos geologijos tarnybos interneto tinklapyje (www.lgt.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-VT-69-22-479.

 

Parengto specialiojo plano ekspozicija (susipažinimui eksponuojamas teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys, kuris pasiekiamas ir nuotoliniu būdu, aukščiau nurodytuose tinklapiuose) numatoma nuo 2022 m. spalio 24 d. iki 2022 m. lapkričio 8 d. imtinai Prienų r. sav., Išlaužo seniūnijos patalpose, adresu V. Gurevičiaus g. 1, LT-59305 Išlaužo k., Prienų r.

 

Viešas svarstymas vyks 2022 m. lapkričio 9 d., 16:00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimas į tiesioginę vaizdo transliaciją paspaudus žemiau pateiktą nuorodą:

 

https://teams.live.com/meet/9465661926709

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus, pastabas dėl parengto naudojimo plano galima raštu planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui iki viešo svarstymo pabaigos aukščiau nurodytais kontaktais.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus nebuvo atsižvelgta parengtame naudojimo plane, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Sprendinių brėžinys