INFORMACIJA APIE BAIGIAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ BALTROMIŠKĖS (RYTINIO SKLYPO) ŽVYRO TELKINIO IŠTEKLIŲ DALIES

INFORMACIJA APIE BAIGIAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, skelbiamas susipažinimas su Jonavos rajono Baltromiškės telkinio rytinio sklypo išteklių dalies naudojimo plano sprendiniais

 

Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2022 m. spalio 3 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. 1-433

 

Planavimo organizatorius: UAB „Erenta“, įm. kodas 304474899, Žieveliškių g. 5, Gelvonų k., LT-19201 Širvintų r., tel. +370 650 67629, el. p. karina@erenta.lt

 

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: zemetvarkos.sprendimai@gmail.com.

 

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

 

Planavimo uždaviniai:

  • suplanuoti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui žemės sklype kad. Nr. 4635/0003:275, žemės sklypų kad. Nr. 4635/0003:270 ir 4635/0003:274 dalyse, ir apie 1,63 ha valstybinės žemės plote (įsiterpusiame tarp žemės sklypų kad. Nr. 4635/0003:274, 4635/0003:274, 4635/0003:31 ir 4635/0003:311) suformuotame žemės sklype;
  • padalinti žemės sklypus kad. Nr. 4635/0003:270 ir 4635/0003:274 į du žemės sklypus, vienam žemės sklypui kasybos laikotarpiui nustatant pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), kitam – paliekant esamą pagrindinę naudojimo paskirtį (žemės ūkio);
  • žemės sklypui kad. Nr. 4635/0003:275 ir valstybinėje žemėje suformuotam žemės sklypui nustatyti pagrindinę naudojimo paskirtį kasybos laikotarpiui – kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos);
  • nurodyti žemės sklypams taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas karjero eksploatacijos metu ir po jos;
  • suprojektuoti kapitalinius, nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbus karjere;
  • numatyti žaliavos transportavimo ir karjero vidaus kelius;
  • nustatyti reikalavimus karjero darbų saugiam vykdymui;
  • numatyti žemės sklypų naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą po karjero rekultivavimo.

 

Susipažinimo su parengtu naudojimo planu tvarka: susipažinti su parengtu naudojimo planu galima nuo 2023 m. liepos 20 d. iki 2023 m. rugpjūčio 2 d. imtinai, UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ patalpose Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val., kontaktinis asmuo – Pranas Paplauskas, tel. 8 610 63653, el. p. zemetvarkos.sprendimai@gmail.com arba planavimo organizatoriaus tinklapyje www.zemetvarkossprendimai.lt, Lietuvos geologijos tarnybos interneto tinklapyje (www.lgt.lt) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-VT-46-23-348.

 

Parengto specialiojo plano ekspozicija (susipažinimui eksponuojamas teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys, kuris pasiekiamas ir nuotoliniu būdu, aukščiau nurodytuose tinklapiuose) numatoma nuo 2023 m. liepos 20 d. iki 2023 m. rugpjūčio 2 d. imtinai Jonavos r. sav., Upninkų seniūnijos patalpose, adresu Jaunystės g. 7, LT-55486 Upninkų k., Jonavos r.

 

Viešas svarstymas vyks 2023 m. rugpjūčio 3 d., 16:00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimas į tiesioginę vaizdo transliaciją paspaudus žemiau pateiktą nuorodą:

 

https://teams.live.com/meet/9420946197238?p=ZYC4ds1tpAAOBU7R

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus, pastabas dėl parengto naudojimo plano galima raštu planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui iki viešo svarstymo pabaigos aukščiau nurodytais kontaktais.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus nebuvo atsižvelgta parengtame naudojimo plane, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

 

Pragrindinis brėžinys